روستای فهرج

فهرج، بم

فهرج از جمله روستاهاى کویرى استان کرمان است که در ۵۸ کیلومترى شرق بم واقع شده است. این روستا در دل کویر و بر سر راهى قرار گرفته که از یک طرف سیستان را به کرمان و از طرف دیگر قسمت‌هاى جنوبى استان را به غرب و شمال متصل مى‌کرده است. هم اکنون آثار دو قلعهٔ مخروبه در این روستا باقى مانده که دورتادور آنها آثار خندقى وجود دارد. آثار حفره‌هایى نیز در طبقات مختلف این دو قلعه مشخص شده و به اعتقاد برخى از اهالى این قلعه‌ها مسکونى بوده‌اند. در سه کیلومترى شرق آبادى نیز آثار گورستان بسیار بزرگى به چشم مى‌خورد که سنگ‌قبرها از مرمر بوده است که بر اثر سرما و گرماى محل خرد شده‌اند. آثار خمر‌ه‌هاى بسیار بزرگى در این منطقه به چشم مى‌خورد که طبق اظهار اهالى در داخل آنها استخوان اجساد کشف شده است. در این روستا همچنین دو ساختمان گنبدى به چشم مى‌خورد که از خشت خام ساخته شده و به مرور زمان سقف آنها فرو ریخته است. تاریخ احداث این بناها مشخص نیست این روستا از کانون‌‌هاى عمدهٔ صنایع دستى از جمله قالیبافى، گلیم‌بافى و کرباس‌بافى در استان کرمان است.

نظرات بسته شده است.