روستای محمدآباد کوره گز

روستای محمد آباد کوره گز (06/54 و 08/34 )در میانه جنوبی کویر بزرگ , از جنوب به دامنه کوههای ریگ کله ,  قم کوشک و کوه جن  و از شمال به شنزارهای دشت کویر محدود می شود . این روستای زیبا یک سکنه دارد . عبدالحسین 80 ساله در میان هیچستان به نتهایی زندگی می کند . در زمان جوانی عاشق دختری از اهالی روستا بوده که موفق به ازدواج با او نمی شود . پس از مدتی همه اهالی روستا به علت دورافتادگی و خشکسالی روستا را ترک می کنند . اکنون تنها ساکن این روستا عبدالحسین است . او هرگز ازدواج نکرده و به نتهایی در سن 80 سالگی به کشاورزی می پردازد تا امرار معاش کند .

روستای محمدآباد کوره گز تنها روستایی در ایران است که تا این حد به مرکز کویر نزدیک است . در نزدیکی روستا کوهی صخره ای با سنگهای سیاه قرار دارد که شنهای روان تا نزدیکی قله آن پیشروی کرده اند . این کوه به کوه جن مشهور است .

راه های ورود به روستا :

راه اول مسیر خاکی جندق به مصر و سپس عروسان و محمدآباد است به طول تقریبی 80 کیلومتر و مسیر دوم مسیر شهرستان خور   به عروسان و سپس محمد آباد است به طول تقریبی 50 کیلومتر .

در زمان های گذشته این روستا  در نزدیکی راه های  تاریخی عروسان به حلوان و جندق به بیدستان و طرود قرار داشته که آلفونس گابریل و سون هدین به آن اشاره کرده اند .

این روستا دارای خانه های خشتی زیبا و نخلهای بلند است . استقامت در برابر سختی کویر , هر بیننده ای را به تحسین وا می دارد .

موقعیت دقیق جغرافیایی روستا بر روی GPS :

 

نظرات بسته شده است.