زبان و لهجه در ملخ ها

ملخ ها چون انواع مختلفی دارند، با زبانها و لهجه های گوناگونی سخن می گویند و چه بسا ملخی از نژاد خاص، زبان ملخ نژاد دیگر را نفهمد و مقصود او را درك نكند. همچنان كه مثلا یك فرد چینی، مقصود یك عرب را نمی فهمد؛ یا یك بومی آفریقایی، سخن یك فرد آمریكایی را درك نمی كند.

برای صحت این موضوع، به پاره ای از تحقیقات جانور شناسان در زیر اشاره می كنیم:

ملخها با "آزمایش صدا" بیگانگان را می شناسند. دو نوع از این ملخ ها وجود دارند كه از یك خانواده و بسیار شبیه هستند. اختلاف صدای آنها هم بسیار ناچیز است. ولی همین اختلاف موجب می شود كه آنها مطالب یكدیگر را نفهمند. هنگامی كه این ملخ ها در طبیعت آزاد باشند، هرگز با یكدیگر جفت نمی شوند.

صداهای مختلف ملخ:

ملخ می تواند بیش از 50 نوع صدای مختلف از خود بروز دهد. برای تولید صدا، این حشره ساق پای دندانه دار خود را بر رگه های بال سخت خود می ساید. صداهایی كه ملخ ها ایجاد می كنند، بنا به قواعد بسیار منظمی به جملات و كلمات تقسیم می شوند. هر كدام از این صداها با حركت مخصوصی از ران دندانه دار حیوان پدید می آید. ملخ می تواند با تغییر نیرویی كه پاهای خود را می مالد و یا با تغییر تعداد دندانه هایی كه بر بالش می ساید، صداهای مختلفی ایجاد كند.

معمولا ملخ های نر و ماده در میان علفزارها آواز سر می دهند. هر نری آواز خود را می خواند. اگر صدای او به گوش ماده ای برسد، او از یك لحظه كه صدای نر به گوش نرسد استفاده كرده و به او جواب می دهد. اگر آنها توافق كنند، ملخ نر به سوی آوازه خوان نامرئی پرواز می كند. گاهی ممكن است این ملخ با رقیب نری روبرو شود. به محض اینكه دو رقیب یكدیگر را می بینند، به شدت شاخكهای خود را به حركت در می آورند و پاهای عقب خود را نیز حركت می دهند تا به هم بفهمانند كه چقدر قوی هستند. اگر رقیب از میدان به در نرود، با انبركهای برنده به جان هم می افتند تا عاقبت یكی پیروز شود. عجیب این است كه در این كشمكشها كه دو دقیقه طول می كشد، كمتر اتفاق می افتد كه ملخ ها عضوی از یكدیگر را ناقص كنند

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.