زخم‌ چشم‌

چشم‌ ممکن‌ است‌ دچار کبودی‌ شود و یا در اثر ضربات‌ مستقیم‌ یا قطعات‌ خرد شده‌ و تیز فلزی‌، سنگی‌ یا شیشه‌ای‌ دچار بریدگی‌ شود. به‌ دلیل‌ خطری‌ که‌ بینایی‌ مصدوم‌ را تهدید می‌کند، تمام‌ آسیب‌های‌ چشم‌ را باید جدی‌ تلقی‌ کرد. حتی‌ خراش‌های‌ سطحی‌ که‌ به‌ سطح‌ چشم‌ (قرینه‌) وارد می‌شوند، می‌توانند منجر به‌ تشکیل‌ جوشگاه‌ زخم‌ و عفونت‌ شوند. امکان‌ از بین‌ رفتن‌ همیشگی‌ بینایی‌ نیز وجود دارد.
تشخیص
درد شدید و اسپاسم‌ پلک‌ها
زخم‌ قابل‌ مشاهده‌ ویا نمای‌ چشم‌ پر خون‌ (قرمز)
از دست‌ رفتن‌ بینایی‌ به‌ طور کامل‌ یا جزیی‌
نشست‌ خون‌ یا مایع‌ زلال‌ از زخم‌
اهداف‌
پیشگیری‌ از صدمات‌ بیشتر
فراهم‌ کردن‌ شرایط‌ انتقال‌ به‌ بیمارستان‌
احتیاط‌!
سعی‌ نکنید جسم‌ خارجی‌ فرورفته‌ در چشم‌ را خارج‌ کنید یا به‌ آن‌ دست‌ بزنید.
1) به‌ مصدوم‌ کمک‌ کنید که‌ به‌ پشت‌ دراز بکشد و سر او را با حد امکان‌ بی‌ حرکت‌ نگه‌ دارید. به‌ او بگویید که‌ هیچ‌ یک‌ از دو چشم‌ راحرکت‌ ندهد؛ جابه‌ جا کردن‌ چشم‌ سالم‌، چشم‌ آسیب‌ دیده‌ را وادار به‌ حرکت‌ خواهد کرد و ممکن‌ است‌ شدت‌ صدمات‌ بیشتر شود.
2) از مصدوم‌ بخواهید که‌ یک‌ پانسمان‌ استریل‌ یا پارچه‌ تمیز بدون‌ کرک‌ را روی‌ چشم‌ آسیب‌ دیده‌ نگه‌ دارد. اگر تا فراهم‌ شدن‌ کمک‌های‌ طبی‌، قدری‌ طول‌ می‌کشد، این‌ لایه‌ پوششی‌ را به‌ کمک‌ باند در محل‌ خود محکم‌ کنید.

3) مصدوم‌ را در همین‌ وضعیت‌ به‌ بیمارستان‌ منتقل‌ کنید.

نظرات بسته شده است.