زرد پره ی کوچک

نام علمی : Emberiza Pusilla

نام انگلیسی: Little Bunting    

نام فارسی: زرد پره ی کوچک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: طول بدن 13 سانتیمتر یا سر قرمز بلوطی و حاشیه ی سیاه در دو طرف تارک دیده می شود. کوشپرها و چانه قرمز قهوه ای و گاهی حلقه ی سفید کمرنگ اطرفاف چشم دیده می شود. زیر تنه سفید یا رگه های باریک سیاه روتنه قهوه ای قرمز با رگه های کمرنگ قهوه ای و خط بالی زرد و سفید است. پرنده ی جوان در اولین زمستان کمرنگ تر دیده می شود.

صدا: صدایی خشن وشبیه «تیک – تیک» داردو

زیستگاه : به صورت عبوری در اراضی بوته ای و مرطوب دیده شده و در ایران به صورت نادر دیده شده است.

حفاظت: بایستی از وضعیت آن اطلاعات صحیحی به دست آورد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.