زرد پره ی گلو سیاه

نام علمی : Emberiza Cirlus

نام انگلیسی: Cirl Bunting    

نام فارسی: زرد پره ی گلو سیاه

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: طول بدن 5/16 سانتیمتر با دمگاه خاکستری – قهوه ای دیده می شود. در سر پرنده ی نر ترکیبی از رگه های سیاه و زرد دیده می شود. گلوسیاه زیرتنه زرد پهلوها قرمز و نوار سبزی د رسینه دارد.  پرنده ی ماده و پرنده ی جوان در پاییز اولین سال دااری رگه های خاکستری قهوه ای و تیره و یاد آور زرد پره لیمونی خط چشمی سیاه و نوار ابرویی زرد است . از رنگ پرو بال به سهولت شناخته می شود.

صدا: صدایی خشک شبیه « زه – زه – زه – زه – زه – زه- و گاهی شبیه «زی ی » و یا « زیبپ» شنیده می شود.

زیستگاه: اراضی مخروبه با درختان پراکنده و بوته زار و در زمستان د رکشتزارها دیده می شود. در پایین بوته ها یا درختان آشیانه می سازد. در جنوب غربی ایران به صورت سرگردان دیده شده است.

حفاظت: ابتدا بررسی پراکندگی و جمعیت انجام و سپس نسبت به جفاظت اقدام شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.