زنبور خوار سبز ( زنبور خوار کوچک)

نام علمی : Merops Orientalis

نام انگلیسی:  Little Green Bee-eater    

نام فارسی: زنبور خوار سبز ( زنبور خوار کوچک)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 24 سانتیمتر طول دارد و کوچکترین زنبور خوار درمنطقه دیده است. اساسا سبز رنگ بوده و با نوار چشمی سیاه دیده می شود. پرهای مرکزی دم بلند و فاقد گلوی بلوطی، همانند زنبور خوار گلو خرمایی است. زیر گونه ای که در غرب منطقه ( فلسطین ، شرق و غرب منطقه ی آبی) یافت می شود طوق سیاه رنگ و گلوی آبی مایل به سبز دیده می شود. زیر بال ها قرمز آجری و روی شاهپرهای پرواز قهوه ای مایل به قرمز است. اغلب جفت جفت دیده می شوند.

صدا: صدای این پرنده در پرواز شبیه «ته ری ت- ته ری ت- » یا «پریت» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در درختزارها، زمین های کشاورزی، بیشه های گز و باغ ها به سر می برد. در ایران، بومی و درمناطق جنوبی و جنوب شرقی نسبتا فراوان است.

حفاظت: این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.