زنبور خوار گلو خرمایی

نام علمی : Merops Persicus

نام انگلیسی:  Persian Bee eater    

نام فارسی: زنبور خوار گلو خرمایی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و اندکی بزرگتر از زنبور خوار است وبه واسطه ی رنگ سبز یا سبز فیروزه ای با پرهای بلند میانی و دم و زیر بال های مسی قرمز، که حاشیه ی بیرونی پرها تیره است. مشخص می شود. سینه و شکم سبز یکدست و بدون طوق گلوست. پرنده ی جوان کمرنگ تر و فاقد پرهای بلند میانی دم است و از زنبور خوارجوان، به واسطه ی سبزی زیر تنه مشخص می شود. رفتار این پرنده شبیه زنبور خوار است.

صدا:صدای این پرنده اندکی بلندتر از زنبور خوار و گاهی دو سیلاب شبیه «پرلی پ- پرلی پ » یا «پرل –ریپ » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در دشت های باز، زمین های کشاورزی و آبیاری شده و حاشیه ی تالاب ها به سر برده و به صورت گروهی در سوراخ دیواره ی ساحلی رودخانه ها، تپه ها و گودال ها آشیانه می سازد. در ایران، تابستان ها در جنوب فراوان است و در شمال به تعداد نسبتا فراوان تولید مثل می کند. همچنین به صورت مهاجر عبوری، در جمعیت های فراوان دیده می شود.

حفاظت: از سوی کندوداران، تلاش هایی به منظور کنترل و کاهش جمعیت این پرنده صورت می گیرد. اما به نظر نمی رسد، در حالی حاضر، نیازی به برنامه های ویژه ی حفاظتی داشته باشد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.