زیر آبروک

نام علمی : Cinclus Cinclus

نام انگلیسی: Dipper    

نام فارسی: زیر آبروک

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 18 سانتیمتر طول دارد و با جثه ی پر، به رنگ سیاه قهوه ای، با دم کوتاه و اندکی سر بالا و سینه و گلوی سفید است، که با سایر پرندگان اشتباه نمی شود. پرو بالش پر رنگ است که به سمت دم به سیاهی گرایش پیدا می کند. پاها نسبتا بلند، منقار سیاه و محکم است. نر و ماده همشکل اند. در پرنده ی بالغ، روتنه خاکستری بلوطی تیره و زیر تنه لکه لکه خاکستری بلوطی است. و به سمت دم تیره تر می شود. اغلب روی سنگ ها و صخره ها و صخره های داخل یا کنار آب رودها و جویبارها می نشیند. برای تغذیه از کف رودخانه در آب شیرجه رفته و داخل آب شنا کرده یا راه می رود. پروازش در ارتفاع پایین مستقیم و در مسیر جویبارها و رودخانه ها ست. پرنده ی تک زی است.

صدا: صدای این پرنده خشن و زبر، شبیه «زری ت» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در رودخانه های کوهستانی و جویبارها و در کنار آب های جاری به سر برده و در کنار صخره های آشیانه می سازد. درایران، بومی و فراوان است.

حفاظت : چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.