سارگپه پریا

نام علمی : Bueto Lagopus

نام انگلیسی:  Rough legged Buzzard    

نام فارسی: سارگپه پریا 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 50 تا 60 سانتیمتر طول دارد و از سارگپه ی معمولی بزرگتر و دم و بال هایش نیر بلندتر است. دمش سفید است و در انتهای آن نوار سیاهی دیده می شود. زیر بال ها بسیار کمرنگ و سر و گردن کمرنگ است و نوار پهن قهوه ای رنگی در سینه اش مشاهده می شود. روتنه قهوه ای روشن تا قهوه ای کمرنگ، پاها پردار و انگشتانش زرد کمرنگ است. در پرواز، در زیر خم بال هایش دو لکه ی سیاه دیده می شود و انتهای شاهپرها سیاه است. هنگام شکار مدت زمانی در جا بال زنی کرده و ناگهان به شکار حمله می کند و عمدتا از پستانداران کوچک ، مانند خرگوش و سایر جوندگان و گاهی نیز ارپرندگان تغذیه می کند.

صدا: صدای این پرنده بلندتر از سارگپه ی معمولی است. اما کمتر جیغ می زند.

زیستگاه: این پرنده در اراضی بایر و شن زار ، کوهستان ها و گاهی نیز در مناطق باز توندرا و باتلاقی به سر می برد. در ایران، به تعداد اندک، درترکمن صحرا و نواحی جنوب شرقی و جنوب دریای خزر دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.