سارگپه ی پابلند

نام علمی : Bueto Rufinus

نام انگلیسی:  Long legged Buzzard    

نام فارسی: سارگپه ی پابلند 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 60 تا 66 سانتی متر طول دارد و هم اندازه کورکور سیاه است، با این تفاوت که دم  بالهایش بلندتر است و دو لکه ی سیاه در زیر بال ها دارد. رنگ پر و بال این پرنده بسیار متنوع است و به رنگ های قهوه ای کمرنگ تا بلوطی خرمایی و سیاه دیده می شود. دمش سفید تا کرمی و فاقد نوار انتهایی است. پوشپرهای آستری بال قهوه ای ، زیر تنه بی رنگ، روتنه قهوه ای تا خرمایی و انتهای شاهپرهای بالها سیاه است. در نژآد بی رنگ، انتهای شاهپرها سیاده دیده نمی شود. در پرنده ی جوان، انتهای پرهای دم ، رگه رگه، با نوک تیره دیده می شود. این پرنده در جستجوی شکار بالبازروی و در جا بال زنی می کند و با دیدن شکار شیرجه می رود.

صدا: صدای این پرندع شبیه سارگپه ی معمولی، اما آرام است.

زیستگاه: این پرنده در دشت های وسیع، نواحی نیمه بیابانی، کوهستان ها و مناطق بی درخت به سر برده و معمولا روی زمین و گاهی نیز روی تک درخت ها آشیانه می سازئ. در ایران بومی و نسبتا فراوان است.

حفاظت: این پرنده د رزمره ی پرندگان حمایت شده است و چنین به نظر می رسد که ، درحال حاضر، نیازی به اجرای برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.