ساز سوتک

سازی گلی است كه در بعضی از مناطق استان و بیشتر به وسیله نوجوانان نواخته می شده است. در حال حاضر پیرترین سوتك ساز ایران با ۹۵ سال سن در شهداد زندگی می كند. نوعی سوتك در استان كرمان ساخته می شود كه درون آن را با آب پر می كنند تا صدایی شبیه به صدای پرندگان تولید كند. سوتكی مربوط به دوره ساسانیان نیز در حفاری های منطقه قلعه دختر شهر كرمان كشف شده است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.