ساز فیقو

نوعی ساز بادی است كه در بعضی مناطق آن را از ساقه جو و در بعضی مناطق با نی می سازند و در برخی مناطق از جنس چوب است. فیقو فاقد سوراخ است و فقط یك صدای واحد را تولید می كند. نوازندگان این ساز را كودكان تشكیل می دهند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.