ساز نفیر

سازی است بادی از جنس شاخ كه توسط قلندران و دراویش دوره گرد استفاده می شود. در گذشته از این ساز در مسیر سفرها و برای دور كردن حیوانات وحشی و ترساندن آنها استفاده می شده، ولی در حال حاضر برای با خبر كردن اهالی محله ها، برای كمك و جمع آوری نذورات استفاده می كنند. در فرهنگ دهخدا شاخ نفیر شاخ بلندی است که درویشان دارند و با آن بوق میزنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.