ساز نفیر

سازی است بادی از جنس شاخ که توسط قلندران و دراویش دوره گرد استفاده می شود. در گذشته از این ساز در مسیر سفرها و برای دور کردن حیوانات وحشی و ترساندن آنها استفاده می شده، ولی در حال حاضر برای با خبر کردن اهالی محله ها، برای کمک و جمع آوری نذورات استفاده می کنند. در فرهنگ دهخدا شاخ نفیر شاخ بلندی است که درویشان دارند و با آن بوق میزنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.