ساز چنگ کرمانی

نوعی قیچک است که در اصطلاح محلی به آن چنگ گفته می شود. این ساز در مناطقی از جیرفت، منوجان، کهنوج، قلعه گنج و بردسیر رایج است و به نوازنده آن چنگی گفته می شود. شایان ذکر است به قیچک بردسیر در اصطلاح محلی «کمونچه» گفته می شود. همچنین ساز دیگری با نام چنگ قطی در منطقه رواج دارد که از قوطی های حلبی و تخته ساخته می شود و دارای سه سیم است. از این ساز در روستای چاه داد خدا و شهرستان منوجان کرمان استفاده می کنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.