ساز چنگ کرمانی

نوعی قیچك است كه در اصطلاح محلی به آن چنگ گفته می شود. این ساز در مناطقی از جیرفت، منوجان، كهنوج، قلعه گنج و بردسیر رایج است و به نوازنده آن چنگی گفته می شود. شایان ذكر است به قیچك بردسیر در اصطلاح محلی «كمونچه» گفته می شود. همچنین ساز دیگری با نام چنگ قطی در منطقه رواج دارد که از قوطی های حلبی و تخته ساخته می شود و دارای سه سیم است. از این ساز در روستای چاه داد خدا و شهرستان منوجان کرمان استفاده می كنند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.