سبز قبای هندی

نام علمی : Coracias Benghalensis

نام انگلیسی:  Indian Roller    

نام فارسی: سبز قبای هندی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و در هر دوره ی سنی از سایر سبز قباها به واسطه ی جثه ی حجیم تر، رنگ فیروزه ای و بنفش ودم( به جز پرهای میانی دم) با انتهای مشخص آبی تره( هنگام گستردگی) مشخص می شود. انتهای شاهپرهای بال به طور مشخصی سیاه است. در حالت نشسته، اندکی از بالای گلو سفید ، بقیه گردن و سینه قرمز قهوه ای (در سبز قبا آبی فیروزه ای است) ، تارک سبز زیتونی، زیر تنه آبی فیروزه ای و منقار کلفت و بزرگ به رنگ سیاه دیده می شود که انتهای آن اندکی قلاب مانند است. رفتار  ششبیه سایر سبز قباهاست.

صدا: صدای این پرنده مانند سبز قباست با این تفاوت که بیشتر شبیه « رک» شنیده می شود.

زیستگاه : این پرنده در مناطق باز با بوته ها و درخت های پراکنده، زمین کشاورزی و نخلستان ها به سر برده و در سوراخ تنه ی درختان آشیانه می سازد . در ایران بومی و فراوان است وبیشتر در مناطق جنوبی کشور دیده می شود.

حفاظت: این پرنده در حال حاضر نیازی به برنامه ی ویژه ی حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.