سبز قبا

نام علمی : Coracias Garrulus

نام انگلیسی:  European Roller    

نام فارسی: سبز قبا

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد و هم اندازه ی کلاغ گردن بور است . به واسطه ی بدن آبی فیروزه ای، روتنه ی قهوه ای با پرهای پرواز سیاهرنگ و زیر تنه و پیش بال های آبی خوشرنگ، با سایر پرندگان اشتباه نمی شود. (تنها احتمال دارد، پرنده ی جوان با سبز قبای هندی اشتباه شود). پرنده ی جوان کمرنگ تر و قهوه ای تر با رگه های کمرنگی در گلو و سینه است. پروازش اندکی شبیه خروس کولی و بال زدن هایش قوی و سریع است. دم متوسط بلند و در انتها چهار گوش، منقار کلفت و نسبتا بزرگ است، که انتهای آن اندکی قلاب مانند است. اغلب روی سیم های تلگراف، برق یا مکان های بلند نشسته و شکارش را مانند سنگ چشم از روی زمین می گیرد. درحال پرواز، هنگام نمایش های جنسی، از یک سو به سوی دیگر و به طور ناگهانی به پایین افتاده و در همان حال شیرجه می زند.

صدا: صدای این پرنده شبیه صدای کلاغ ابلق است و به صورت «رک- رک» یا شبیه صدای کلاغ گردن بور و به صورت «چاک- چاک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده درفضاهای باز با درختان پراکنده، کنار جاده ها و کشتزارها به سر برده و در شکاف تنه ی درخت های کهن، سوراخ دیواره ی ساحلی رودخانه ها و در خرابه ها تولید مثل می کند. در ایران، تابستان ها فراوان است.

حفاظت : این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.