سسک ابرو زرد

نام علمی : Phylloscopus Inornatus

نام انگلیسی: Yellow Browed Warbler    

نام فارسی: سسک ابرو زرد

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده 10 سانتیمتر طول دارد و شبیه سسک برگی هیوم (حتی بدون تمایز از یکدیگر) است. رنگ ابرو زرد (اگرچه اغلب زرد مایل به خاکستری دیده می شود)، روتنه خاکستری سبز،زیرتنه سفید؛ نوار ابرویی زرد مایل به سفید و ممتد و گاهی پهن (به رنگ قرمز نخودی) است و به طور اتفاقی درتارکش خط کمرنگی دیده می شود. و دو نوار بالی زرد مایل به سفید دارد. قاعده ی منقار کمرنگ تر از سسک برگی هیوم؛ که تمام منقارش تیره است، دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده ( ممکن است در مهاجرت شنیده می شود) بلند و شبیه « ته سی – ته سی اوو – ته سی» و گاهی در انتهای آن صدای بلند «ته س وی ست،» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در زمستان ها، به صورت عبوری در بوته زارها و باغ ها دیده می شود. در ایران، زمستان ها در جنوب شرقی کرمان  بلوچستان نسبتا فراوان و به صورت اتفاقی در جنوب شرقی دریای خزر گزارش شده است.

حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا براساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.