سسک بیابانی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 5/11 سانتیمتر طول دارد. اندازه اش کوچک است و با دم نسبتا بلند و پاهای بلند به رنگ شنی قهوه ای ودمگاه و شاهپرهای اولیه ی قرمز بلوطی دیده می شود. دم ، درهنگام باز شدن، به سه رنگ قهوه ای تیره و حاشیه های سفید و مرکز نارنجی دیده می شود. منقار ظریف و زرد رنگ، پاها و عنبیه زرد و گاهی حاشیه ی دور چشم ها بی رنگ است. اغلب روی زمین با جهش های کوتاه در حال تکان دادن دمش دیده می شود. و در ارتفاع پایین در لابلای بوته ها پرواز کرده و خود را پنهان می سازد. 

صدا: صدای این پرنده خشک و ضعیف ؛ شبیه «دکسررررررر»با تأکید بر «د» یا «چورر-ررر» و یا با صدای بلند«چه-چه- چه- چه- » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در نواحی باز نیمه بیابانی و تپه ماهورهای با بوته های کوتاه و پراکنده به سر برده و زمستان ها ، به صورت عبوری در اراضی نیمه بیابانی با بوته های اندکی شوردوست دیده شده ولابلای بوته ها آشیانه یم سازد. درایران، بومی و فراوان است.

حفاظت : ابتدا باید بررسی دقیقی از پراکندگی این پرنده صورت گیرد، اما، چنین به نظر می رسد که، درحال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.