سسک بیدی سبز

نام علمی : Phylloscopus Trochiloides

نام انگلیسی: Greenish Warbler    

نام فارسی: سسک بیدی سبز

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 11 سانتیمتر طول دارد و شبیه سسک سبز است. اما روتنه به رنگ خاکستری سبز یا زردی کمرنگ و طولانی محدود شده به خط ابرویی، زیرتنه و گوشپرها به رنگ خاکستری کمرنگ؛خط چشمی تیره و خطوط کوتاه روی بال(اغلب دو رگه)، که گاهی در تابستان وجود ندارد، دیده می شود. منقار خاکستری کمرنگ، نیم نوک، زیرین زرد چرکی، پاها قهوه ای تیره و زیر دم سفید چرکی است.

صدا: صدای این پرنده متنوع و مانند سسک سبز، شبیه «چی ت – چی دی ت – دی- چی – چی – دی» و گاهی نیز «چی – وی » یا «چی – ای ت» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق بوته ای ، درختان، پارک ها، و باغ ها به سر برده و به صورت مهاجر عبوری دراغلب نقاط ایران دیده می شود.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده؛ در حال حاضر؛ نیازی به حفاظت ویژه ندارد، اما تعییین ویژگی های زیستی و پراکندگی دقیق آن در ایران، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.