سسک تالابی ( سسک تالابی زیتونی)

نام علمی : Acrocephalus Palustris

نام انگلیسی: Marsh Warbler    

نام فارسی: سسک تالابی ( سسک تالابی زیتونی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد واندازه اش کوچک و فاقد روتنه راه راه بوده و شناسایی آن از سایر سسک های اینچنین بسیار دشوار است. سسک تالابی و سسک نیزار معمولترین سسک های عبوری این منطقه اند. روتنه و پشت قهوه ای کمرنگ با دمگاه خاکستری مایل به حنایی، زیر تنه کرم نخودی با پهلوهای تقریبا نخودی روشن، تحلقه ی چشمی کمرنگ و خط ابرویی کوتاه سفید مایل به نخودی است و مانند سایر سسک هایث این جنس با دم گرد ، پوشپرهای زیر دم بلند و پیشانی اندک شیبدار، دیده می شود. پرنده نابالغ شبیه پرنده ی نابالغ سسک نیزار است.

صدا: صدای این پرنده کاملا با سسک نیزار تفاوت دارد  به صورتی آهنگین؛ تقلیدی و تودماغی،شبیه « بی – زک، بی – زک» و گاهی نیز کوتاه و به صورت « چه ک« یا « ته ررر» شنیده می شود.

زیستگاه : این پرنده در پوشش های گیاهی متراکم درون نهرها؛ بریدگی ها و کنار رودها به سر برد ه و به صورت عبوری در اغلب پوشش های گیاهی متراکم دیده می شود. در ایران؛ به صورت مهاجر عبوری در همه جا نسبتا فراوان است و به احتمال قوی، در شمال و غرب، تولید مثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد، اما برای روشن شدن دقیق وضعیت پراکندگیش، بررسی آن ضروری است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.