سسک جنگلی

نام علمی : Phylloscopus Sibilatrix

نام انگلیسی: Wood Warbler    

نام فارسی: سسک جنگلی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دارد. بال ها بلند  دم کوتاه است و به رنگ سبز روشن؛ زیرتنهی زرد و سفید خالص؛ تارک و روتنه ی سبز مغز پسته ای؛نوار ابرویی بلندبه رنگ زرد روشن است. گلو و سینه زرد خط چشمی سیاه، شکم و زیرتنه سفید؛ منقار زرد تیره و پاها زردمایل به قهوه ای کمرنگ دیده می شود. از سسک سبز به واسطه ی شکل بال ها تمیز داده می شود و دردرختان نسبتا پرجنب و جوش است.

صدا: صدای این پرنده به صورت یکسری کلمات سریع، شبیه «زیپ» که در انتها، به صورت مداوم، تکرار یک حرف به صورت « زیپ- زیپ- زیپ – زیپ – زوی رررررر» یا تکرار ملودی های شبیه « دی ی یو- دی ی یو- دی ی یو» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده به صورت عبوری، در جنگل ها و بیشه زارها به سر می برد، در ایران، به تعداد اندک، به صورت مهاجر عبوری در شمال و غرب دیده می شود.

حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت پراکندگی این پرنده صورت گیرد تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نظرات بسته شده است.