سسک خوش صدا (سسک ساوی)

نام علمی : Locustella Luscinioides

نام انگلیسی: Savi's Warbler     

نام فارسی: سسک خوش صدا (سسک ساوی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و به نظر می رسد، که از تداخل میان  گونه سسک نیزار و سسک رودخانه ای پدید آمده باشد، اما از هر دو گونه بزرگتر است. رنگ پر و بال قهوه ای تر از سسک رودخانه ای است و در سینه اش تعدادی رگه ی نقطه نقطه ای به رنگ قهوه ای ، که به درستی مشخص نیست، دیده می شود. پوشپرهای زیر دم بلند است، که در بعضی اتهایش بی رنگ بوده و در مقایسه با سسک رودخانه ای کمتر مشخص است. دم در انتها گرد است و اغلب در حالی که آن را اندکی بالا نگه داشته است، روی زمین راه یم رود، که راه رفتنش بیشتر با تکان های مخصوصی همراه است ودمش را به این سو آن سو می چرخاند. این عمل را اغلب سسک های این جنس انجام می دهند.

صدا: صدای این پرنده از درون نیزار و مانند سسک خالدار ، یک سیلاب ، شبیه «پیچ » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق نیزار و باتلاقی، مزارع با علوفه ی بلند و بسیار از مناطق دارای پوشش گیاهی به سر می برد. در ایران ، به صورت مهاجر عبوری، در شمال و غرب نسبتا فراوان است  احتمالا د رنواحی جنوب غربی دریای خزر تولید مثل می کند .

حفاظت: ضروری است بررسی دقیق ار وضعیت جمعیت و پراکندگی این پرنده انجام گیرد؛ اما چنین به نظر می رسد که ؛ در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.