سسک درختی بزرگ

نام علمی : Hippolais Languida

نام انگلیسی: Upcher's Warbler    

نام فارسی: سسک درختی بزرگ

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرده، 14 سانتیمتر طول دارد و شبیه سسک درختی زیتونی؛ اما بزرگتر و دم به نسبت بلندتر و به رنگ دودی قهوه ای تیره تر است. روتنه خاکستری تر (بسیار شبیه پر و بال پرنده ی جوان سسک درختی زیتونی) با بال های تیره تر ولبه کمرنگ تر است. همچنین سر گردتر؛ خط ابرویی کمرنگ و باریکتر است؛ که این خط اغلب تا پشت چشم ها امتداد دارد. دم پهن تر است با انتهای سفید؛ که از زیر بهتر مشخص می شود. منقار و پاها قویتر و خاکستری تر است . در مناطق تولید مثل؛اغلب روی صخره ها ولابلای بوته ها؛ در مناطق تپه ماهوری، می نشیند و درحلی که به آرامی دمش را بالا و پایین و به اطراف تکان می دهد، راه می رود.

صدا: صدای این پرنده، ترکرار کلماتی شبیه سسک درختی زیتونی؛ اما آهنگین تر و بسیار شبیه سسک گلو سفید است.

زیستگاه: انی پرنده در بوته های واقع در دشت تا کوهستان ها، دره های تا ارتفاع2000 متر، باغها و مناطق درختی به سر برده و به صورت عبوری درنواحی خشک یا درختان آکاسیا و گز دیده می شود و لابلای بوته ها آشیانه می سازد. در ایران، در اغلب مناطق دیده شده و جمعیت آن نسبتا فراوان است.

حفاظت: ابتدا باید بررسی دقیقی از وضعیت پراکنش و ویژگی های رفتاری این پرنده؛ صورت گیرد. تا بر اساس آن برای حفاظتش برنامه ریزی شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.