سسک نیزار (سسک تالاب معمولی)

نام علمی : Acrocephalus Scirpaceus

نام انگلیسی: European Reed Warbler    

نام فارسی: سسک نیزار (سسک تالاب معمولی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 13 سانتیمتر طول دذارد و بسیار شبیه سسک تالابی، اما با پر و بال اندکی قهوه ای تر؛ است. دمگاه قرمز مایل به قهوه ای، پاها تیره، بال ها نسبتا بلند با لبه ی کمرنگ تر است.

صدا: صدای این پرنده یکنواخت و بلند شبیه «چورر- چورر- چورر» یا «چی روک- چی روک – چی روک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق نیزاری،که د رحاشیه ی آنها آب صاف باشد؛ به سر می برد و احتمال دیده شدن آن، به صورت مهاجر عبوری، در هر جایی ممکن است. در ایران،؛ تابستان ها فراوان و به صورت مهاجر عبوری در همه جا دیده می شود.

حفاظت : این پرنده، در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد.  به لحاظ مشکلات ناشی از تشخیص این پرنده در صحرا، بررسی وضعیت پراکندگیش در ایران ضرورت بسیار دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.