سسک پر سر و صدا ( سسک تالاب پر سر و صدا)

نام علمی : Acrocephalus Stentoreus

نام انگلیسی: Clamorous Reed Warbler    

نام فارسی: سسک پر سر و صدا ( سسک تالاب پر سر و صدا)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 18 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه سسک بزرگ نیزار، اما اندکی کوچکتر، لاغرتر، منقار بلندتر و دمش به نسبت گردتر است. بال ها کوتاه و تنها شاهپرهای 4 و 5 در زیر لبه ی بال و روی طول دم مشخص است. روتنه قهوه ای مایل به قهوه ای زیر گلو خط ابرویی نخودی و پاها سبز مایل به قهوه ای است . در منطقه ، دو زیرگونه یافت می شود: زیر گونه ی د رخاورمیانه با رنگ تیره تر واغلب زردتر، یعنی منقار و پاها، به طور کلی؛ قهوه ای تیره و زیر گونه ی در ایران و کشورهای عربی با پرو بال کمرنگ تر؛ منقار متمایل به زرد(دوسوم نیم نوک پایین زرد) و پاها خاکستری براق است. صدا: صدای این پرنده مانند سسک بزرگ نیزار، اما اهنگین با کلماتی شبیه« وی چ- وی چ- ا، » و « چو- چو- چو- چو» و « اس کچی – اس کچی- اس کچی » و «وچو- وچو- وچو- » و نیز« رود- و- په – ای س ،» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در نیزارها، کنار آب با پوشش درختان ماندابی و مزارع نزدیک آب به سر می برد. در ایران، تابستان ها فراوان است و به تعداد اندک در منطقه ی جنوب، زمستان گذزانی می کند.

حفاظت: این پرنده نیازی به حفاظت ویژه ندارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.