سفر از به آباد تا طبس

گروه پنج نفری راهنمایان كویرگردی، به منظور شناسایی مسیر كویری «به آباد» تا «طبس» راهی این منطقه می شوند.
«علی اصغر آیتی»، سرپرست این گروه، از «به آباد» در استان یزد، به عنوان مبدا این سفر یاد كرد و افزود‌: «اعضای گروه، توسط نقشه كویری، از «ویزاب» و «برج گلوپیشه» عبور خواهند كرد و به چشمه «خدا آفرید» واقع در سی كیلومتری طبس می رسند.»
آیتی در ادامه درباره این سفر كه با یك دستگاه وانت و به همراه یك راهنمای محلی انجام می گیرد تصریح كرد: «شناسایی»، «بررسی طول مسیر»، روی شرایط آب و هوا و وضعیت راه، به منظور برگزاری تورهای كویری، اهداف اصلی این سفر اكتشافی است.
مسیر كویری به آباد تا طبس دویست كیلومتر است، كه پنج روز به طول خواهد انجامید. 

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.