سلیم خاکستری

نام علمی : Pluvialis Squatarola

نام انگلیسی:  Grey Plover    

نام فارسی: سلیم خاکستری

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 29 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه سلیم طلایی خاوری است، با این تفاوت که بزرگتر است روتنه قهوه ای مایل به سیاه و فاقد لکه های زرد طلایی است. تابستان ها، چانه، گلو، سینه و شکم سیاه و حاشیه ی سر تا سینه سفید رنگ است و زمستان ها، زیر تنه سفید مایل به خاکستری است. در زیر بال ها دو لکه سیاه دیده می شود که درمحل اتصال به پهلوها، در پرواز به خوبی مشخص می شود. منقار و پاها سیاه، بال ها کشیده و مانند سایر سلیم ها، نوک تیز است. دمگاه سسفید است و روی دم خطوط عرضی دیده می شود.

صدا: صدای این پرنده؛ ناله مانند و شبیه صدای گیلانشاه است و به صورت «دی –وو- وی » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده، زمستان ها در سواحل دریاها، خورها ومصب ها و سواحل شنی گلی به سر برده و به ندرت دور از دریا دیده می شود. در ایران، به صورت مهاجر عبوری در سواحل دریای خزر؛ دریای عمان و خلیج فارس؛ به تعداد نسبتا فراوان دیده می شود.

حفاظت: جلوگیری از شکار بی رویه ی این پرنده ضرورت تام دارد.

نظرات بسته شده است.