سمندر غاری ایران

نام فارسی : سمندر غاری ایران

نام علمی:  Batrachuperus Gorganensis Clergue – Gazeau & Thron

نام انگلیسی:  Gorgan Mountain Salamander or Cave Salamander

 

 

پراکندگی

محل پیدایش تیپ : غاری در رشته کوههای البرز مابین گرگان و علی آباد .

توصیف مختصر : دندان های تیغه ای – کامی به شکل دو کمان عرضی شکل ف سر تخت است و عرض آن بتدریج به طرف عقب کم می شود . رنگ در الکل در قسمتهای فوقانی مایل به قهوه ای بدون خطوط زرد رنگ ، اندامهای حرکتی قوی ، رشدیافته و هنگامی که به تنه چسبیده اند کاملا" یکدیگر را می پوشانند ، ستیغ دمی در قسمت بالا رشدکرده و درتمام طول دم وجود دارد . شیارهای جانبی 10 عدد . دارای یک شیار مهره ای مشخص .

اندازه ( میلی متر ) طول کلی 226 ، سر : 22 ، تنه : 8 ف دم : 124

زیستگاه : گونه فوق تنها براساس یک نمونه ( جنس نر ) از غاری واقع در رشته کوههای البرز که مابین گرگان و علی آباد قرار دارد نامگذاری شده است . ارتفاع محل پیدایش 400 متر ، طول غار 200 متر ، عرض آن 5 متر و عمق 2 متر است و رودخانه ای نیز در آن جریان دارد . نمونه در انتهای غار در کنار آب زندگی می کرده است . در داخل غار تعداد زیادی خفاش و مقدار زیادی مدفوع حیوانات مختلف وجود داشته است . در بین محتویات شکم نمونه فوق مقدار زیادی مدفوع ، مواد ناشناخته ، جلد حشرات ، مواد خمیری شکل و سخت مشاهده شد که ماده اخیر در انتهای لوله گوارش قرار داشته و جنس آن ، معلوم نشده است . برخی از مواد یافت شده در معده حیوان در داخل غار وجود نداشتند ، از این رو احتمال زیادی وجود داردکه حیوان مدتی از عمر خود را بیرون از غار بسر برده باشد .

انتشار جغرافیایی : این گونه تاکنون فقط از ایران جمع آوری شده است .

پراکندگی شناخته شده در ایران : تنها یک نمونه از این سمندر از محل پیدایش تیپ ، در داخل غاری واقع در رشته کوههای البرز مابین گرگان و علی آباد جمع آوری شده است .

ملاحظات : در سال 1984vریش گونه gorganensis  رااز جنس batrachuperus برداشته و در جنس جدیدی به نام paradactylodon قرار داد . مشخصات جنس جدید را به صورت زیر ذکر کرده است .

1–وجود چهار انگشت در اندامهای حرکتی مثل batrachuperus و salamandrella

2–قرار گرفتن دندان های تیغه ای – کامی در دوسری به طوری که هر کدام به صورت وی معکوس و پهن شده در قله آن می باشد . شاخه های داخلی این اندامها که طویل تر از شاخه های خارجی هستند درپایه به هم نزدیک شده ولی به هم نمی چسبند .

قابل ذکر است ریش  جنس های این خانواده رادر جدولی که بر اساس تعداد انگشتان اندامهای عقبی و ترتیب قرارگیری دندان های تیغه ای – کامی در جنس های مختلف خانواده Hynobiidae می باشد تنظیم و مرتب نموده است . بااین وجود براساس تحقیقات جدیدتر که صفات بیشتری راموردتوجه قرار می دهد ، قبول جنسparadactylodon تا حدودی با مشکل مواجه است .احتملا" مطالعه و جمع آوری تعداد بیشتری از سمندرهای خانواده Hynobiidae در رشته کوههای شمالی ایران کمک بسیاری به حل مسائل جدیدی که در باره جنس های این خانواده پیش آمده خواهد نمود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.