سمندر کوهستانی کردستان

نام فارسی : سمندر کوهستانی کردستان

نام علمی:  Neurergus Microspilotus Nestrew

نام انگلیسی:  Kurdistan Mountain Newt

 

 

پراکندگی

خصوصیات : لبه های زیان آزاد، دندان های کامی در دو خط مسقیم قرار دارند که در قسمت قدامی همگرایی و در قسمت خلفی واگرایی دارند . غدد پاراتوئید دارای رشد کم یا به طور مشخص رشد یافته اند . دارای 5 انگشت در اندامهای حرکتی عقبی . دم از طرفین فشرده شده. استخوان فک بالا با استخوان رجلی در تماس می باشد . بیشتر صفات جنس Neurergus حد واسط بین Salamandera و Triturus است . این حالت حد واسط مخصوصا" به وسیله این صفت مشخص می شود کهرنگ بدن این جانور مثل رنگ بدن سمندر است و همچنین لاروهای آن شبیه به لارهای سمندرها می باشندف در حالی که ترتیب قرار گیری دندان های کامی ، دم فشردهشده از طرفین و غدد پاروتوئید رشد نکردهآن شبیه به تریبون است . چهار گونه از این جنس در ایران ، عراق و ترکیه وجود دارند . در ایران از آذربایجان ، کردستان و لرستان گزارش شده است .

 

محل پیدایش تیپ: آورومان داغ (کردستان)، عراق

 

توصیف مختصر: پاها وقتی به تنه نزدیک شوند کاملا یکدیگر را می پوشانند. لکه های زرد در بخش های فوقانی به تعداد زیاد و کوچک و بخشهای زیرین به رنگ قرمز کارمن دیده می شوند.

اندازه به میلیمتر: 150 تا 170

 

زیستگاه : رودخانه های دایمی در نواحی کوهستانی با پوشش گیاهی تمشک، پده یا پیچوب، گرد و بلوط زیستگاه این سمندرها را تشکیل میدهند. سمندرها در زیر سنگهای سخت و یا در دیواره های صخره ای که تقریبا خالی از پوشش گیاهی هستند، در داخل رودخانه در ارتفاع تقریبا 1300 تا 1400 متری بسر می برند. دمای آب محیط 10 تا 13 درجه سانتیگراد است.

 

انتشار جغرافیایی: مرز ایران و عراق در نوسود و آورومان داغ در عراق

پراکندگی شناخته شده در ایران: مرز ایران و عراق در حومه پاوه و نوسود در استا کردستان

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.