سنقر تالابی

نام علمی : Circus Aeruginosus

نام انگلیسی:  Marsh Harrier    

نام فارسی: سنقر تالابی 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 48 تا 55 سانتی متر طول دارد. از سایر سنقرها بزرگتر و سنگین تر است و بال های پهن تری دارد، اما ماده فاقد دمگاه سفید است بال ها تا اندازه ای گرد است و رنگ پرنده ی نر از نر سایر سنقرها متفاوت است. رنگ روتنه و بال ها در پرنده ی نر، از سه رنگ مشخص آبی مایل به خاکستری، قهوه ای و سفید تشکیل می شود و زیر تنه، به طور کلی قهوه ای روشن است که نقطه به نقطه های قهوه ای تیره در آن دیده می شود. همچنین زیر دم کرم روشن است. پرنده ی ماده بزرگتر است و روتنه اش ثهوه ای تیره و سر،گردن و تارک، همراه با خال های سینه، به رنگ زرد مایل به سفید دیده می شود. پرنده ی نابالغ شبیه ماده اما با رنگ روشن تر و سر قرمز تر دیده می شود. تفاوت پرنده ی نر از نر سایر سنقرها، تیرگی پوشپرها، سفیدی پس سر و سینه ی نخودی است.این پرنده در ارتفاع پایین پرواز کرده وغالبا د رحالی که بال ها را بالاتر از بدن نگه داشته است، در جا بال زنی می کند. هنگام شکار از ارتفاع پایین و با حرکتی ناگهانی به درون نیزار، بر شکار فرود می آید.

صدا: صدای پرنده ی ماده قوی تر از پرنده ی نر است اما، به طور کلی، دو سیلابی است و شبیه « چینکا- چینکا- چینکا» و در نرها شبیه «چوکارا- چوکارا- چوکارا» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در مناطق تالابی، نیزار و در یاچه های پوشیده از نیزار های انبوه به سر برده و در نیزارهای انبوه درون آب آشیانه می سازد. در ایران نیمه مهاجر و فراوان است.

حفاظت : چنین به نظر می رسد که جلوگیری از تخریب تالاب ها و مناطق زیستی این پرنده برای حفاظتش کافی است.

نظرات بسته شده است.