سنقر گندمزار

نام علمی : Circus Pygargus

نام انگلیسی:  Muntagu's Harrier    

نام فارسی: سنقر گندمزار 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 43 تا 47 سانتی متر طول دارد. بدن به حالت قوزدار، کشیده، با بال های باریک و کشیده و دم دراز و بلند است. اندکی از سنقر خاکستری کوچکتر و باریکتر است. ماده آن شبیه ماده ی سنقر خاکستری است با این تفاوت که دمگاه، سفیدی کمتری دارد. تفاوت نر آن با نر سنقر خاکستری، فقدان سفیدی دمگاه و دو خط بالی سیاه و رگه های قهوه ای روی زمینه ی سفید در ناحیه شکم و ران هاست. ماده ی آن شبیه ماده ی سنقر سفید و خاکستری، یا سینه و شکم خرمایی پررنگ و یکدست، است .

صدا: صدایش در هنگام نمایش های جنسی، نرها، جیغ مانند و به صورت «کک- کک- کک» و در ماده ها، کشیده و به صورت «جیک- جیک- جیک» است

زیستگاه: در مناطق باتلاقی، بیشه ها و زمین های کشاورزی و نیز در جنگل های جوان سوزنی برگ زیست کرده و در لابلای گیاهان کنار آب و یا به طور اتفاقی در کشتزارهای آشیانه می سازد. در ایران؛ تابستان ها، به تعداد کم در شمال غرب و به صورت مهاجر درجنوب دریای خزر و مناطق جنوب غربی دیده می شود.

حفاظت: مانند سنقر سفید است.

نظرات بسته شده است.