سهره ی اواداوات (سهره ی سرخ برنجی)

نام علمی : Amandava Amandava

نام انگلیسی: Avadavat    

نام فارسی: سهره ی اواداوات (سهره ی سرخ برنجی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: طول این پرنده 9 سانتیمتر با دم کوتاه و منشاء آن هندوستان است. پرنده ی نر به رنگ قرمز روشن با بال های قهوه ای و خال های فراوان و ریز سفید در زیرتنه و بال هاست. پرنده ی ماده به رنگ قهوه ای مایل به تیره  و زیرتنه نخودی قهوه ای و شکم زرد مایل به قرمز و دم سیاه است.

صدا: صدای این پرنده آرام، مداوم گاهی بلند شبیه سهره هاست.

زیستگاه: این پرنده در مناطق درختزارها و بوته ای، غالبا نزدیک مناطق مسکونی به سر می برد. احتمالا در ایران از قفس رها شده است.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.