سه‌قلعه

سه‌قلعه یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی در ایران است.

طول جغرافیایی: 5823E
عرض جغرافیایی: 3340N

در جنوبی‌ترین نقطه شهرستان سرایان و در فاصله 24 كیلومتری شهر سرایان و 61 كیلومتری شهر فردوس.

شهر سه قلعه به علت قرار گرفتن در عرض جغرافیایی پایین ،ارتفاع کم از دریا، دوری از منابع آبی بزرگ دوری از توده‌های باران آور فشار زیاد جنب حاره ونزدیکی به کویر که همه این عوامل باعث بارندگی کم، گرمای زیاد تابستان، تبخیر فراوان بطور کلی بیابانی ونیمه بیابانی منطقه گردیده است. تابستانها هوا گرم وسوزان وزمستانها سرد وخشک است .در بیشتر سالها بارندگی از 100 میلیمتر کمتر است كه پدیده خشکسالی را به همراه دارد.

سه قلعه در محدوده حوضه آبریزكویر نمك واقع شده است است ودارای آب وهوای گرم وخشك با زمستانهای سرد می‌باشد .دمای گرمترین ماه سال برابر با 48/4 درجه سانتیگراد در مرداد ماه وسردترین ماه سال در دیماه برابر 4/1 درجه سانتیگراد می‌باشد ودمای روزانه سال بین 16- درجه سانتیگراد تا 44 درجه متغیر است. بارندگی در ماه شهریور صفر و در اسفند ماه با 33 میلیمتر بیشترین است كه متوسط بارندگی سالیانه 173 میلیمتر را موجب می‌شودورطوبت نسبی هوا در طول اقلیمی 45/6 درصد گزارش شده است. بادهای محلی به نام كوه باد از شمال سیه باد ،روز باد وقبله باد (اصطلاحا"كلغور) سه قلعه را در طول سال تحت تاثیر قرار می‌‌دهند كه باد غالب وتاثیر گزار سیه باد است كه در زمستان می‌‌وزد. زمین شناسی وخاك شناسی سه قلعه : سه قلعه بر روی آبرفتهای دوران چهارم كواترنری واقع شده كه حاوی سه سنگ ،گچ ونمك می‌باشد . معادل گچ ونمك اطراف نامی برااین مدعا می‌‌باشد .دهستان سه قلعه در زدن ایران مركزی ویكی فعالترین مناطق زمین شناسی كه توسط گسلهای سراسری ومهم نظیر گسل كویر بزرگ،گسل كلمرد وگسل هریرود و… از دیگر زونهای ایران مجزا می‌گردد

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.