سوسمار انگشت خاردار نیلسون

ام علمی : acanthodactylus nilsoni

نام انگلیسی:  nilson's spiny toed lizard    

نام فارسی: سوسمار انگشت خاردار نیلسون 

 

 

پراکندگی

مشخصات : 3 فلس دور هر انگشت ، اما فقط 2 فلس از طرف کناری قابل دیدن است ؛ 8 فلس شکمی در طویلترین ردیف عرضی ، دارای 26 فلس در طویلترین ردیف طولی شکمی ، 4 سپر بالای چشمی؛ فلس های زیر چشمی در تماس با لب نیستند؛ پلکها بسیار جزئی شانه ای ؛ دارای 23 تا 24 تیغه زیر چهارمین انگشت این انگشت در پهلوها نسبتاٌ دندانه دار.
رنگ آمیزی : سطح رویی سر قهوه ای زیتونی؛ ناحیه گوش وسطح رویی پاهای جلویی قهوه ای روشن؛ سطح روی یپاهای عقبی با تعدادی نقاط بزرگ مایل به سفید که توسط حلقه قهوه ای تیره احاطه شده اند؛ ناحیه پشت قهوه ای مایل به خاکستری با 6 تا 8 نوار طولی تیره منقطع ، نوارهای جانبی پشتی تا اندازه طرح شبکه ای را تشکیل می دهند؛ناحیه میانی پشتی بدون نوار تیره ؛ سطح رویی دم خاکستری مایل به قهوه ای روشن ؛ سطح شکمی بدن مایل به سفید .
 

زیستگاه : نواحی نیمه بیابانی ، در زمین های پست دامنه ای و کوهپایه ای با تپه های سنگلاخی رسوبی ، با گیاهان پراکنده بوته ای ، علفی یا درختچه ای .
 

عادات و رفتار : فعالیت در روز ؛ در زیر سنگها مخفی می شوند. از حشرات و عنکبوتیان مختلف تغذیه می کنند .
 

پراکندگی جهانی : ایران
 

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 74 میلیمتر دم 143 میلیمتر
 

ملاحظات : این گونه تاکنون فقط از محل نمونه تیپیک آن از ایران ، 5 کیلومتری جنوب قصر شیرین واقع در استان کرمانشاه ، توسط رستگار پویانی ( 1998) گزارش شده است .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.