سوسمار ایرانی برانت

نام علمی : lacerta brandtii

نام انگلیسی:  brandt's persian lizard    

نام فارسی: سوسمار ایرانی برانت 

 

 

پراکندگی

مشخصات : پلک پایین بدون سپر های شفاف ، صفحه های زیر انگشتی صاف یا دارای بر آمدگی ؛ پلاک های شکمی کم و بیش مستطیلی با خطوط تقریبا راست در حاشیه عقبی ، این فلسها کمی نیمه نیمه رویهم ، و در 8 ردیف طولی قرار گرفته اند ؛ فلس های پشتی صاف ، دانه ای شکل ، یقه اره ای شکل ؛ 5 تا 6 ( ممولا 5 ، بندرت4 ) فلس پیشین لب بالا در تماس با فلس های زیر چشمی ؛ معمولا 2 فلس عقب بینی .
رنگ آمیزی :سطح رویی خاکستری زیتونی یا قهوه ای کمرنگ با تقاط سیاه کوچک متمایل به طرح شبکه ای ؛ کناره های سر و بدن برنزی با تعدادی لکه چشمی مایل به سفید با حاشیه تیره ، بزرگترین آنها روی زیر بغل اغلب آبی روشن ؛ نر ها روی گلو شکم زرد مایل به سفید ؛فلس های خارجی شکمی مایل به سبز با نقاط کوچک سیاه و ابی روشن ؛ در ماده ها نوار جانبی پشتی سفید ، که در قسمت عقبی بریده بریده و به نقاط متمایل می شوند ؛ گلو دم مایل به آبی روشن ؛ هنگام زاد و ولد سر مایل به سبز ؛ناحیه مخرجی ، ران ها و پایین قاعده دم نارنجی ؛ جوانها در سطح رویی بدن خاکستری با 2 ردیف از آثار سیاه در امتداد پشت ؛ پهلوها با شبکه ای سیاه که با نقاط سفید گرد احاطه می شوند ؛ 2 تا چند لکه چشمی آبی با حاشیه سیاه روی زیر بغل .
 

زیستگاه : نواحی مدیترانه ای و معتدل ؛ در کوهها ، دامنه های رسوبی و اتشفشانی ، در نهر های خشک و کاریز ها در دامنه ها ، با پوشش گیاهی استپی بو ته ای . و همچنین در مرغزارهای کوهستانی تا ارتفاع 3200 متر .
 

عادات و رفتار : هنگام روز در روشنایی افتاب فعالیت می کنند ؛ در لا به لا زیر خرده سنگ ها ، زیر بوته ها و در شکاف ها مخفی می شوند .؛ اغلب از بوته ای به بوته دیگر سریع می دوند . از بند پایان مختلف نظیر قاب بالها ، راست بالان ، زنبورها ، عنکبوتها و نیز نرمتنان تغذیه می کنند .
 

پراکندگی جهانی : ایران ، آذربایجان .
 

اندازه : نوک پوزه تا مخرج 75 میلیمتر دم 138 میلیمتر .
 

ملاحظات : این گونه درایران داری دو زیر گونه بو ده و در ارتفاعی بین 500 تا 3200 متری یافت شده اند . محل نمونه تیپیک زیر گونه L .b . brsndtti از ایران ، باسمنج واقع در استان آذربایجان شزقی می باشد . Nilson et al ( 2003) زیر گونه L.b.isfahanica را از ایرن ارتفعات 3200متری در کوههای زاگرس فریدونشهر ، واقع در استان اصفهان گزارش داده اند ، که محل نمونه تیپیک این زیر گونه نیز می باشد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.