سینه سرخ

نام علمی : Erithacus Rubecula

نام انگلیسی: European Robin    

نام فارسی: سینه سرخ

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 14 سانتیمتر طول دارد و به واسطه ی صورت و سینه ی قرمز حنایی اش اشتباه نمی شود. جثه تپل ، چشم ها سیاه و بزرگ وبال ها کوتاه است. زیر  تنه سفید مایل به خاکستری ومنقار و پاها تیره است. پرنده ی جوان فاقد قرمزی سینه بوده اما قهوه ای تر دیده می شود و پراز لکه ی های قهوه ای و نخودی است ( در پاین تابستان پرو بال باغ را پیدا می کند) . اغلب در حال جست زدن در نزدیکی زمین و جایی که سایه است دیده می شود. آواز خوشی دارد( هنگامی که در محل مرتفعی نشسته است آواز می خواند). راست می نشیند و تا اندازه ای اهلی است.

صدا: صدای این پرنده ساده و آهنگین با ملوده های زیبا، شبیه « تی ک » یا «تی ک- ایک» و نیز ته سی پ » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در باغ های سایه دار، پرچین ها و جنگل های با پوشش زیر آشکوب به سر برده و در سوراخ ها، شکاف درختان وانتهای پرچین آشیانه می سازد. در ایران، زمستان ها فراوان است و به تعداد فراوان تولیدمثل می کند.

حفاظت: چنین به نظر می رسد که این پرنده در حال حاضر، نیازی به حفاظت ندارد.

نظرات بسته شده است.