شاهین سر حنایی

نام علمی : Falco Chicquera

نام انگلیسی:  Red headed Merlin    

نام فارسی: شاهین سر حنایی 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: پرنده ی نر، 31 سانتیمتر و پرنده ی ماده، 36 سانتیمتر طول دارد. جثه اش شبیه ترم تای با بال های کوتاه و دم بلند، اما اندکی بزرگتر است. روتنه ی نر شبیه ترم تای، به رنگ خاکستری تیره و شاهپرهای تیره تر است و تاج قرمز بلوطی کمرنگی دارد. همچنین زیرتنه سفید است، که از نیمه ی سینه به پایین، نوارهای ظریف تیره رنگی دارد. در انتها ی دم نوار بسیار پهن و سیاهی دیده می شود. از فاصله دور ، زیر تنه خاکستری، بالا ی سینه سفید و سبیل کوتاهی که واضح نیست، دیده ی شود. پرنده ی جوان با سرو پس گردن قرمز بلوطی و کاملا مشخص و زیرتنه ی کرم رنگ با راه راه های تیره از سینه به پایین دیده می شود. پروازی سریع و زیبا دارد واغلب پرندگان کوچک را شکار می کند.

صدا: صدای این پرنده جیغ ماننداست و هنگام تولیدخمثل شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در فضاهای باز و نیمه باز با تعدادی درخت که بتواند روی آنها آشیانه بسازد، به سر می برد، در ایران، به صورت سرگردان، در جنوب شرقی دیده می شود.

حفاظت: در وهله ی اول باید بررسی دقیقی از جمعیت و پراکندگی این پرنده در ایران صورت گرفته، سپس با توجه به اینکه در زمره ی پرندگان حمایت شده است، باید اقدامات ویژه ی حفاظتی اجرا شود.

نظرات بسته شده است.