شاهین پاسرخ

نام علمی : Falco Vesertinus

نام انگلیسی:  Red footed Falcon    

نام فارسی: شاهین پاسرخ 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 30 سانتیمتر طول دارد.شاهینی کوچک با پر و بال متنوع است. در پرنده ی نر، رنگ خاکستری تیره، شاهپرهای اولیه نقره ای، پرهای پوششی ران و زیر دم قرمز، پرهای پوششی زیر بال ها سیاه و دم فاقد نوار است. در پرنده ی ماده زیر تنه قرمز اخرایی، سر قرمز با حلقه ی دور چشمی سیاه و روتنه خاکستری است که در آن رگه های تیره ای دیده می شود. همچنین دم دارای نوارهای تیره ی متراکم و زیر بال ها زرد نخودی است که حاشیه ی آن به رنگ تیره دیده می شود. در پرنده ی جوان، حاشیه ی تیره بال ها واضح تر، سینه دارای خط خط طولی ، زیر بال ها خالدار منظم و روتنه قهوه ای است که در تضاد با چانه ی نخودی قراردارد و رنگ پس سر مشخصا به صورت حلقه ای جدا از بدن دیده می شود. سبیل این پرنده کوتاه و نوک تیز است و مانند دلیجه در جا بال زنی می کند و درغروب و تیرگی هوا، حشرات درحال پرواز شکارمی کند.

زیستگاه : پرنده ای اجتماعی است و در دشت های درخت دار مو کشتزارها وتالابهای با پوشش بوته ای به سر می برد. در ایران به صورت مهاجر و سرگردان دیده می شود.

حفاظت: در وهله یاول باید بررسی دقیقی از جمعیت و پراکندگی این پرنده صورت گیرد و با توجه به اینکه در زمره ی پرندگان حمایت شده است، باید اقدامات و یژه ی حفاظتی اجرا شود.

نظرات بسته شده است.