شاه طوطی

نام علمی : Psittacula Eupatria

نام انگلیسی:  Alexandrine Parakeet     

نام فارسی: شاه طوطی

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 54 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه طوطی طوق صورتی بوده اما اندکی بزرگتر، با منقار سنگین تر و لکه ی قرمز روی شانه دیده می شود ( گاهی درحالت نشسته خود را پنهان می سازد) . پرنده ی ماده فاقد طوق قرمز گردن است.

صدا: صدای این پرنده بلند و شیهه مانند، به صورت «کی-ای –ری ک» یا تکیه بر سیلاب اول، شنیده می شود.

زیستگا: این پرنده درباغها ، نهال کاری ها و درختان میوه به سر برده ودر سوراخ درختان آشیانه می سازد . در ایران، در بندرعباس و بوشهر دیده شده است.

حفاظت: این طوطی، به ندرت و هر از گاهی، به تعداد بسیار اندک دیده می شود. و چنین به نظر می رسد که از قفس رها شده باشد. در هر حال، ضروری است ضمن بررسی وضیعت جمعیت آن، حفاظت ویژه نیز به عمل آید.

نظرات بسته شده است.