شاه پروانه آفریقایی

طبقه بندی فارسی : شاه پروانگان

طبقه بندی انگلیسی:  Danaidae   

نام فارسی:   شاه پروانه آفریقایی

 

 

پراکندگی

گزارش پراکندگی در ایران :

 جنوب ایران ، خراسان

پروانه بسیار زیبایی است که درنواحی آفریقا ، نزدیک استوا و همچنین منطقه اقیانوسیه یافت می شود . لاروها از انواع گیاهان خانواده استبرق تغذیه می کنند . اگرچه در گزارش پراکندگی جنوب کشور و خراسان ذکر شده است ولی دارای پراکندگی وسیع تری در کشور می باشد ؛ نگارنده خود با این پروانه در استانهای تهران و مازندران برخورد کرده است .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.