شبگرد (شبگرد معمولی)

نام علمی : Caprimulgus Europaeus

نام انگلیسی:  European Nightjar    

نام فارسی: شبگرد (شبگرد معمولی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 26 سانتیمتر طول دارد و فراوانترین شبگرد در خاورمیانه است. که به واسطه ی تارک تیره ی مایل به خاکستری با چانه و گلوی قهوه ای و روتنه ی خاکستری با نوارهای پهنی که در خط بالی بر زمینه ی قهوه ای تیره و نخودی رنگ دارد، مشخص می شود. در پرنده ی نر، خال های سفیدی در بال و دم به چشم می خورد.

نژاد unwini که در ایران و عراق تولید مثل می کند. به طور آشکاری کمرنگ تر است و روتنه ی خاکستری و لکه زیر گلویش بزرگترو سفید تر دیده می شود. پرنده ی نر، در شاهپرها خال های سفید بزرگتری دارد. مانند اغلب شبگردها معمولا در غروب و اندکی دیرتر، در پرواز دیده شده و چنانچه هنگام روز، به طور ناگهانی، به پرواز در آید ،تنها فاصله ی کوتاهی را طی کرده و می نشیند . بال زدن هایش آرام همراه با سر خوردن طولانی د رهواست و در پرواز همانند سایر شبگردها بال ها را بالا نگه می دارد.

صدا:صدای این پرنده با لرزش همراه است و شبیه »کو-ایک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در جنگل ها واراضی پست، حاشیه ی جنگل ها و میان جنگل هایی که سرخس روییده باشد و حوالی تپه های شنی به سر برده و روی زمین تخمگذاری می کند. در ایران، تابستان ها فراوان است.

حفاظت: این پرنده، در حال حاضر، نیازی به برنامه ی ویژه حفاظتی ندارد.

نظرات بسته شده است.