شبگرد مصری (شبگرد دشتی)

نام علمی : Caprimulgus Aegyptius

نام انگلیسی:  Egyptian Nightjar    

نام فارسی: شبگرد مصری (شبگرد دشتی)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 25 سانتیمتر طول دارد و کمرنگ ترین شبگرد در میان شبگردهای منطقه است. بسیار شبیه شبگرد دشتی است و خال های تیره رنگ و ریزی در روتنه اش دیده می شود و به واسطه ی اندازه ی بزرگتر، رنگ شنی خاکستری با رگه های نخودی د رتوک پرهای پوششی بال، که به خوبی مشخص نیست. و لکه ی سفیدی که در حاشیه گردن ( که غالبا به دشواری قابل مشاهده است). شناخته می شود. در پرواز، زیر بال ها بسیار کمرنگ و روی بال های پرواز بسیار تیره است که آشکارا در تضاد با پرهای پوششی روی بال قرار دارد. هر دوجنس فاقد لکه ی سفید روی بال اند، اما روی پرهای خارجی دمشان خال های کرم که رنگی دیده می شود. از ویژگی های مهم این شبگرد صدای آن است. ا زشبگرد بلوچی به واسطه ی پرو بال شنی بی رنگ؛ که درلابه لای پرهای تیره ی پروازش دیده می شود و نیز فقدان لکه های سفید روی بال، متمایز می شود.

صدا: صدای این پرنده منظم و تکرار سریع «کوورر- کوورر- کوورر» است.

زیستگاه:این پرنده در مناطق بیابانی و شنزار و نیمه بیابانی با درختان خرما با بیشه زار به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران، تابستانها نسبتا فراوان استو به صورت مهاجر عبوری، در مناطق شمال شرقی و جنوب شرقی دریای خزر دیده می شود.

حفاظت: این پرنده؛ در حال حاضر، نیازی به حفاظت ویژه ندارد. اما بررسی دقیق و تعیین وضیعت دقیق پراکندگیش اهمیبت بسزایی دارد.

نظرات بسته شده است.