شکستگى قفسه سینه‌ ‌

وجود شکستگى‌هاى متعدد در دیوارهٔ سینه باعث مى‌شود که قفسهٔ سینه حالت سفتى و استحکام خود را از دست بدهد و درنتیجه حرکت عادى قفسهٔ سینه هنگام تنفس مختل مى‌شود (مبحث چگونه نفس کشیدن). ناحیهٔ شکسته در هنگام دم به درون کشیده مى‌شود و در هنگام بازدم به سمت بالا رانده مى‌شود و این برعکس حرکت عادى قفسهٔ سینه در هنگام تنفس است و در تضاد با حرکت عادى شش سالم طرف دیگر قرار مى‌گیرد. این حالت که به آن تنفس متضاد یا غیرعادى مى‌گویند، احتمالاً باعث مى‌شود که عمل تنفس شش سالم قطع شود. به‌علاوه دنده‌هاى شکسته ممکن است به سایر اندام‌هاى داخلى صدمه بزنند یا احتمالاً پوست را سوراخ کنند و زخم ”مکنده“ ایجاد نمایند. (مبحث جراحت‌هاى نفوذى سینه و پشت).
معمولاً این حالت بر اثر تصادف در جاده‌ها به‌وجود مى‌آید به این ترتیب که بر اثر شدت تصادف، سینه راننده به‌شدت به فرمان ماشین برخورد مى‌کند یا برعکس فرمان بر اثر ضربه جلو مى‌آید و به سینهٔ راننده برخورد مى‌نماید که در هر حال باعث ایجاد جراحت یا شکستگى در قفسه سینه مى‌شود. این حالت بر اثر افتادن یک شیء سنگین روى سینه نیز ایجاد مى‌شود.
– عوارض و نشانه‌ها:
۱. عوارض و نشانه‌هاى عمومى خفگی.
۲. نفس کشیدن براى مصدوم مشکل و دردناک است.
۳. حرکت غیرعادى قفسهٔ سینه؛ مشاهده مى‌شود که قسمت جراحت برداشته و قفسه سینه سفتى و استحکام خود را از دست داده است.
۴. احتمالاً مصدوم خون کف‌آلود بالا مى‌آورد که نشانهٔ صدمه دیدن شش‌ها است (به مبحث زخم‌هاى نفوذى سینه مراجعه شود).
 

هدف:
قفسهٔ سینه را طورى روبراه کنید که مصدوم بتواند به آسانى نفس بکشد. به‌صورت اورژانس ترتیب انتقال مصدوم به بیمارستان را بدهید.
– درمان:
۱. قسمت صدمه دیدهٔ قفسه سینهٔ مصدوم را با دست نگهدارید.
۲. به مصدوم کمک کنید تا در وضعیت نیمه خوابیده به‌طرف قسمت مجروح متمایل شود شانه‌ها و سر او را با دست نگهدارید.

۳. اگر زخم ”مکنده‌ای“ وجود دارد آن را به ترتیبى که در مبحث جراحت‌هاى نفوذى سینه و پشت گفته خواهد شد، درمان کنید.
۴. مصدوم را حرکت ندهید. یک تکه بالشتک ضخیم و نرم روى زخم بگذارید بازوى مصدوم را روى بالشتک قرار دهید. و روى بازو را باندپیچى کنید (مبحث باندپیچى مثلثی) با استفاده از یک باند پهن بازو را به بدن محکم بچسبانید و باند را در قسمت جلو در طرف سالم گره بزنید. اگر باند پهن در اختیار نداشتید از شال یا کمربند استفاده کنید.

۵. اگر پوشش تنگى به دور گردن یا کمر وجود دارد آن را شل کنید.
۶. مصدوم را معاینه کنید که آیا جراحت‌ دیگرى هم برداشته یا نه.
۷. اگر مصدوم بیهوش شده بود یا در حین درمان بیهوش شد او را در وضعیت بهبود قرار دهید (مبحث وضعیت بهبود). به‌طورى که طرف سالم وى رو به بالا باشد.
۸. او را بدون معطلى با برانکارد به‌طورى که وضعیت درمانى آن حفظ شود به بیمارستان برسانید.

نظرات بسته شده است.