صعوه

پرندگانی گنجشک مانندند، ولی منقارشان باریک و نوک‌تیز است. بیشتر روی زمین تغذیه می کنند و به طرز خاصی راه می روند؛ معمولا دم و بالهای خود را تکان می دهند. پروازشان قوی و سریع ولی کوتاه مدت است و آرام و کم‌پیدایند .

نر و ماده آنها همشکل است و روی بوته‌ها یا بین سنگها لانه می سازند . از حشرات و بیمهر‌گان کوچک تغذیه می کنند و در زمستان دانه می خورند.

صعوه کوهی:

انگلیسی: Alpine Accentor

فرانسوی: Accenteur alpin

لاتین: Prunella Collaris

مشخصات :

18 سانتیمتر طول دارد؛ از صعوه جنگلی بزرگتر و پرجثه‌تر و رنگش روشنتر است، ولی رفتاری شبیه به آن دارد .

با چانه و گلوی تقریبا سفید با خالهای سیاه و سینه خاکستری و پهلوهایی با رگه‌های پهن بلوطی و دو خط بالی سفید نامنظم و انتهای نخودی رنگ شاهپرهای دم مشخص می شود .

سطح پشتی آن رگه‌رگه قهوه‌ای مایل به خاکستری است و پاهایی به رنگ قرمز مرجانی دارد .پرنده نابالغ گلویش خاکستری و بدون خال است.

زیستگاه :

دامنه سنگی کوهستانها تا حد برف؛ زمستان را در نقاط کم ارتفاع می گذراند و در سوراخ بین سنگها یا بین گیاهان لانه می سازد .

پراکندگی :

بومی و بنسبت فراوان است .بتازگی، زاد و ولد آن از کوههای کپت‌داغ در شمال خراسان گزارش شده است .

صعوه گلوسیاه :

انگلیسی: Black-throated accentor

فرانسوی: Accenteur a gorge noire

لاتین: Prunella atrogularis

مشخصات :

14 سانتیمتر طول دارد؛ از لحاظ شکل ظاهری شبیه صعوه ابرو سفید است، با این تفاوت که تارک و دو طرف سر و گلوی سیاه و سینه زرد و شکم تقریبا سفید دارد.

در پاییز و زمستان، سیاهی سر و گلویش آمیخته با قهوه‌ای است ؛ رفتارش شبیه سایر صعوه‌هاست.

زیستگاه :

زمستان را معمولا در دره‌های دارای بوته‌ و درختهای پراکنده می گذارند و بندرت در مناطق خیلی خشک یا در دشت دیده می شود.

پراکندگی :

وضعیت این پرنده نامشخص است .زمستانها بندرت در جنوب شرقی ایران دیده شده است ؛ ولی بتازگی گزارشی مبنی بر وجود این پرنده در دست نیست.

صعوه ابــرو سفید :

انگلیسی: Radde’s accentor

فرانسوی: Accenteur de radde

لاتین: Prunella Ocularis

مشخصات :

۱۴/۵ سانتیمتر طول دارد؛ صعوه‌ای بزرگ و به طور کلی قهوه‌ای رنگ است با رگه‌های قهوه‌ای پررنگ و مشخص روی پشت و بالها . تارکش قهوه‌ای پررنگ و پس منقار و پوشپرهای گوش آن قهوه‌ای مایل به سیاه است .

ابروی سفید مشخص و چانه سفید دارد و گلو و قسمت بالای سینه‌اش زرد آمیخته با صورتی و دمگاه و پوشپرهای بالای دم آن خاکستری و رفتارش شبیه صعوه جنگلی است.

زیستگاه :

علفزارهای کوهستانی و شیبهای سنگلاخ با گیاهان پراکنده بالاتر از حد رویش درخت؛ در زمستان، به نقاط کم‌ ارتفاع‌تر کوچ می کند و در زمینهای زراعتی و باغها دیده می شود . در میان گیاهان کوتاه و بین صخره‌ها لانه می سازد .

پراکندگی :

نیمه مهاجر و فراوان است.

صعوه جنگلی:

انگلیسی: Dunnock

فرانسوی: Accenteur mouchet

لاتین: Prunella modularis

مشخصات :

۱۴/۵ سانتیمتر طول دارد؛ با توجه به رنگهای قهوه‌ای سیر و خاکستری پررنگ پر و بالش شناخته می شود، ولی نشانه‌های تشخیص واضحی ندارد .

سطح پشتی آن قهوه‌ای پررنگ است با رگه‌های سیاه؛ و سر و گردنش خاکستری سربی است، با تارک و پوشپرهای گوش مایل به قهوه‌ای . سطح شکمی خاکستری سربی و پهلوهایی با رگه‌های تیره‌رنگ دارد .

منقارش باریک و تیره‌رنگ است . روی زمین تغذیه می کند و اغلب در زیر گیاهان و امثال آن پنهان می شود . آهسته راه می رود، در حالی که گویی پاها را روی زمین می کشد و پی در پی بالهای خود را تکان می دهد . این پرنده معمولا تکزی است.

زیستگاه :

پرچین‌ها و بوته‌ها و بیشه‌ها؛ لانه‌اش را در میان بوته‌ها می سازد .

پراکندگی :

به تعداد بنسبت زیاد در ایران زاد و ولد می کند. زمستانها فراوان است و گاهی به سمت جنوب تا مرکز فارس دیده می شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.