طرقه چکاوک (چکاوک گندمزار)

نام علمی : Melanocorypha Calandra

نام انگلیسی:  Calandra Lark    

نام فارسی: طرقه چکاوک (چکاوک گندمزار)

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 20 سانتیمتر طول دارد و نسبتا بزرگ است. منقار کلفت، دم نسبتا کوتاه و بال هایش بلند است. در پرواز زیر بال ها تیره به نظر آمده و نوک شاهپرها ی ثانویه سفید است که تشکیل نوار سفیدی را در انتهای شاهپرها می دهد. روتنه قهوه ای تیره، زیر تنه نخودی شنی و حاشیه ی کناری دم سفید است. منقار شاخی زرد رنگ، بت لکه های سیاهی در دو طرف پایین گلو ( با شکلهای گوناگون، که در پایین گلوی برخی از آنها دیده نمی شود) و نوار ابرویی سفید نخودی دیده می شود. پرنده ی جوان فاقد حاشیه ی سفید کنار دم و بیشتر نخودی رنگ دیده شده و لکه ی روی گردن به خوبی مشخص نیست. پروازش بسیار سبک، در ارتفاع پایین و موجی شکل است.

صدا: صدای این پرنده در پرواز موجی شکلش، به صورت«چی و- چی و- چی و – چی و» یا « گره لیت- دره لیت» و یا « پی ت – وی ت- پی ت» و گاهی هم سوت مانند، شبیه «پی ی- ی ی- پ » شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده در زمین های بایر و سنگلاخی، کشتزارها و استپ ها به سر برده و روی زمین آشیانه می سازد. در ایران بومی و فروان است.

حفاظت: کنترل شکار و صید این پرنده با تور، ضروری است، و باید به برنامه ریزی حفاظتی آن توجه کافی شود.

نظرات بسته شده است.