طرلان

نام علمی : Accipiter Gentilis

نام انگلیسی:  Goshawk    

نام فارسی: طرلان 

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 48 تا 60 سانتی متر طول دارد. پرنده ی ماده به طور محسوسی از پرنده ی نر بزرگتر و گستردگی بال هایش هم اندازه ی سارگپه ی معمولی است . در پرنده ی نر، شکم فرورفته تر و قوی تر، بال ها بلند و کشیده تر و پهن با قاعده ی وسیع تر، ودم، در قاعده پهن تر و در انتها گردتر دیده می شود و سر و گردنش افراشته است. روتنه خاکستری تیره و محدوده ی سرو گردن قهوه ای تیره، با خال های کمرنگ روی گوشپرها و زیر تنه ی سفید با راه راه عرضی نزدیک به هم به رنگ قهوه ای پررنگ، دیده می شود. بالای چشمش نوار سفید پیوسته ای نمایان است و پوشپرهای زیر دمش سفید است. بال پرنده ی ماده گردتر و اندکی پهن تر است. پرنده ی نابالغ پرو بال کم رنگ تری دارد و سطح شکمش نخودی رنگ دیده می شود و خطوط راه راه قهوه ای نامنظم و طولی شکل دارد . این پرنده از قرقی قوی تر بوده و بالبازروی مستقیم تری دارد. در ارتفاع پایین و با مهارت لابلای درختان پرواز کرده و شکار را ناگهانی می گیرد.

صدا: صدای این پرنده بلند و جیغ مانند ، شبیه «جی –اک،جی-آک،جی- اک» و یا «کک- کک» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده درجنگل ها، بیشه زارها و نقاط دور افتاده ی جنگل به سر برده و نزدیک فضاهای باز و و روی درختان بزرگ آشیانه می سازد. در ایران؛ به صورت مهاجر زمستانی، در شمال و به تعداد اندک در فارس و بلوچستان دیده می شود.

حفاظت: این پرنده در زمره ی پرندگان حمایت شده است، بنابراین، برای حفاظت از آن، اقدامات ویژه ی حفاظتی، خصوصا در آذربایجان شرقی  و مناطق تولید مثلش در استان اردبیل، ضروری است.

نظرات بسته شده است.