طلحه مار

نام علمی: Malpolon moilensis 

نام انگلیسی:  Hooded Malpolon 

نام فارسی : طلحه مار    

 

 

پراکندگی

مشخصات : پوزه باریک و نسبتاً تیز ، انتهای سر مثلثی شکل ، گردن غالباً به شکل کفچه (در مار زنده) ،‌ پولکهای بین بینی برابر یا کمی کوتاهتر از پولک جلو پیشانی ، پولک پیشانی هم عرض پولک بالای چشمی و هم طول یا کمی بلندتر از پولک آهیانه یا بلندتر از فاصله آن تا انتهای پوزه ، دارای یک پولک جلو چشمی و مجزا از پولک پیشانی ، دارای سه پولک عقب چشمی و دو پولک گونه ای ، پولک گیجگاهی 2+2 یا 2+3 عدد ، لب بالا دارای 8 و به ندرت 7 پولک (چهارمین و پنجمین یا سومین و چهارمین پولک لب بالا متصل به چشم ) ، لب پائینی 11 یا 12 پولک ، چهار یا پنج پولک لب پائین متصل به پولک چین قدامی ، پولک چین قدامی کوتاهتر از پولک چین خلفی ، فرورفتگی وسط پولکهای بدن نامشخص ، پولکهای سطح پشتی 17 ردیف ، پولکهای سطح شکمی 167 تا 185 و سطح زیرین دم 56 تا 95 عدد ، پولک مخرجی منقسم .
بدن قهوه ای متمایل به زرد یا خاکستری با خالهای تیره ،‌دو خط قهوه ای یا سیاه رنگ در دو طرف سر و در پشت گوشه‌های دهان ، سطح شکمی سفید یا متمایل به زرد و یکنواخت یا با خالهای صورتی .
حداکثر طول 117 سانتیمتر ، دم 20 سانتیمتر .
تغذیه از مارمولکها ، سوسکها .
 

زاد و ولد : تخمگذار .
 

زیستگاه : صحراها ، بوته زارها .
 

انتشار جغرافیایی : شمال آفریقا از الجزایر تا مصر – جنوب تا سودان – عربستان – صحرای سینا – شرق تا اردن – سوریه – عراق – جنوب غربی ایران – چگاسپرتی (1988:255) دو نمونه از اکرا «غنا» در موزه تاریخ طبیعی انگلستان گزارش می کند ج.
پراکندگی : استانهای خوزستان – هرمزگان .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.