ظروف غذا

ظرف مخصوص پخت از جنس بامبو
آب و یا انواع سوپ ها را میتوان در ظروف بامبویی پخت. برای پراکندن گرما و محافظت از ظروف چوبی تان دربرابر شعله های آتش میتوانید یک تکه فلزی از قوطی کنسرو و یا ورقه‌های آلومینیومی را در زیر ظرف بامبویی خود قرار دهید.

پختن تخم مرغ در پیاز
درون پیاز بزرگی را خالی کنید، یک تخم مرغ را درون آن بشکنید و آن را روی آتش قرار دهید. تخم مرغ و پیاز در عرض چند دقیقه آماده میشوند.

سرخ کردن ماهی
یک ماهی را در نوک تیر چوبی قرار دهید. پوست آن را جدا نکنید، در غیراینصورت در هنگام پخته شدن از چوب جدا میشود. شما میتوانید ماهی را در موقع پختن به روغن و یا آب آغشته کنید. تیر چوبی را مرتب بچرخانید.

ورقه فلزی یا آلومینیومی
این ورقه ها وزن کمتر و سطح وسیعتری از ماهی تابه دارند.

سنگ داغ
قلوه سنگ های داغ را درون بدن مرغ قرار دهید، در قسمتی که ضخیمتر است. آن را با برگ و پوسته درخت بپوشانید که گرمای آن تلف نشود. چنانچه غذا کاملاً پخته نشد این مراحل را تکرار کنید.

افراد تنبل و غذا پختن
با استفاده از تیر چوبی، یک تکیه گاه و یک نردبان، یک برگ بزرگ و یا یک تکه چوب امکان‌پذیر است. این نردبان و یا یک تکه چوب امکان‌پذیر است. این نردبان با حرکت نسیم جابجا میشود و غذای متصل شده به طناب را می چرخاند. یک ظرف در زیر غذا قرار میگیرد که چربی آب شده و یا آب موجود در آن به درون ظرف بریزد، میتوان از این برای روغن مالیدن به خود غذا استفاده کرد. از قسمتی از آن نیز میتوان برای روشن کردن آتش استفاده کرد.

ماهی تابه از جنس آلومینیوم
از شاخه ای به شکل استفاده کنید. چوب دیگری را با بست در فاصله بین دو شاخه محکم کنید و آن را با ورقه آلومینیوم بپوشانید.

ماهی تابه سنگی
سنگ مسطحی پیدا کنید، آن را بر روی دو تکیه گاه قرار دهید و زیر آن آتش روشن کنید. میتوانید از سطح آن برای سوراخ کردن غذاها استفاده کنید، روی سطح غذا را با تکه ای چوب ویا پوسته درخت بپوشانید که سریعتر طبخ شوند.

نظرات بسته شده است.