عروس غاز

نام علمی : Branta Rufiocollis

نام انگلیسی:  Red breasted Goose    

نام فارسی: عروس غاز

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 55 سانتیمتر طول دارد و از غازهای تیره رنگ و کوچک است و به واسطه ی رنگ تیره اش از غارهای دیگر متمایز است. منقارش سیاه و بسیار کوچک است. مرزبندی رنگ ها سفید است. سر این پرنده؛ در حاشیه ی چانه و گلو قرمز بلوطی است و سرو پشت گردن سیاه است. روتنه و شکم سیاه و در پهلوها حاشیه ی سفیدی دیده می شود که تا زیر شکم  و دم را می پوشاند و لکه ی سفیدی در جلو چشمانش مشاهده می شود. سریع وچابک است واغلب همراه با غازهای خاکستری به سر می برد.

صدا: این پرنده، هنگام پرواز؛ خشن و مقطعی، شبیه«کی-کوی» شنیده می شود.

زیستگاه: این پرنده؛ زمستان ها؛ در تالابهای عراق و ترکیه به سر برده و به صورت اتفاقی به ایران مهاجر ت می کند. در ایران؛ به تعداد اندک در دشت مغان؛ میانکاله و خوزستان دیده شده است.

حفاظت: این پرنده؛ نادر و کمیاب است. بنابراین، نیاز به برنامه ی ویژه ی حفاظتی در مناطقی که دیده می شود دارد.

نظرات بسته شده است.